pesPovinné očkování psů proti vzteklině

proběhne v pátek 10. 3. 2017 od 15:00 do 16:00 hodin u obecního úřadu.