Povinné info

Povinně zveřejňované informace (dle zákona č. 106/1999 Sb.)

1. Oficiální název
Obec Kratochvilka

2. Důvod a způsob založení
Právní úprava:
Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Obec Kratochvilka (dále jen obec) je územním samosprávným celkem České republiky. Ve věcech samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo obce, jehož členové jsou voleni na funkční období čtyř let. Zastupitelstvo obce má 5 členů. Obec je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Obec je veřejnoprávní korporace, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.
Obec vykonává v zákonem vymezeném rozsahu také státní správu (tzv. přenesenou působnost) a při výkonu této působnosti se navíc řídí usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

3. Organizační struktura
zastupitelstvo: 7 členů
- starosta
- 1. místostarosta
- 2. místostarosta

4. Kontaktní spojení
Obec Kratochvilka
č.p. 7
664 91 Ivančice

telefon: 546 413 222
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
web: www.kratochvilka.cz

Úřední hodiny OÚ
Po  15 - 18
St  8 - 12 a 13 - 18

5. Bankovní spojení
Komerční banka, Brno - venkov
č. účtu: 15229641/0100

6. IČO
00488186

7. DIČ
Obec není plátcem DPH.

8. Rozpočty

9. Žádosti o informace
Obec Kratochvilka zveřejňuje informace následujícími způsoby:
- na úřední desce u obecního úřadu
- na elektronické úřední desce na adrese: www.kratochvilka.cz
- hlášením místního rozhlasu
- písemným sdělením obecního úřadu do jednotlivých domácností
Žádosti, podněty, návrhy či podání lze činit:
- ústně osobně v kanceláři OÚ
- telefonicky na tel. č. 546 413 222
- písemně
- poštou na adrese: Obec Kratochvilka, č.p. 7, 664 91 Ivančice
- elektronickou poštou na adrese: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Obec je povinna poskytnout všechny informace vztahující se k její samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti, podněty, návrhy či podání lze činit:
- ústně osobně v kanceláři OÚ
- telefonicky na tel. č. 546 413 222
- písemně
- poštou na adrese: Obec Kratochvilka, č.p. 7, 664 91 Kratochvilka
- elektronickou poštou na adrese: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní. Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě.

11. Opravné prostředky
Opravný prostředek proti rozhodnutí se podává k orgánu, který rozhodnutí vydal a lhůtu, popř. způsob jak podat opravný prostředek proti rozhodnutí, je povinen uvést v poučení rozhodnutí . Obecně se vydávání rozhodnutí řídí zák.č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, kdy opravný prostředek proti rozhodnutí orgánu I. stupně, tj. odvolání, je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje správní orgán nejblíže vyššího stupně nadřízený správnímu orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odlišnosti stanoví konkrétní zvláštní právní předpis.

12. Řešení složitých životních situací
Osobní projednání na OÚ.

14. Výroční zpráva o poskytování informací

15. Seznam organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Kratochvilka
se sídlem Hasičská zbrojnice Kratochvilka, 664 91 Ivančice
velitel JSDH: Pavel Jašek

 
Kalendář akcí
září 2023
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
FACEBOOK

MOBILNÍ ROZHLAS


MR Reg

GEOPORTÁL

BANNER2 

VYHLEDÁVÁNÍ V OBSAHU
VYHLEDÁVÁNÍ FIREM
KTS Ekologie s.r.o. – zajištění svozu a likvidace odpadů ve vaší obci

Rosicko banner 115x70 01

PARTNERSKÉ ODKAZY

Seznam partnerských odkazů mKAHAN   Jupigo 1

 

KralovstviKomety logo