Historie sportovišť

Historie sportovišť

Tenisové hřiště, na kterém od jara do podzimu vídáme hráče tenisu či nohejbalu, stalo se součástí života obce. Sportují zde kondičně, trénují nebo hrají zápasy muži, ženy i mládež už celých čtrnáct let. Jaká je historie tohoto místa a jaké proměny prodělalo přibližně v posledním půlstoletí?

To se musíme vrátit o mnoho let nazpátek, neboť to souvisí s ostatní sportovní činností a druhem sportu, který se kdy u nás provozoval, nebo preferoval v jednotlivých časových údobích.

Původně jediné hřiště, na kterém bylo možno provozovat v místních podmínkách fotbal, bylo na Letné. Toto hřiště však nevyhovovalo jednak svými rozměry (přibližně 45 x 12m), jednak také polohou, poněvadž terén byl mírně svažitý a při deštích tekla středem voda.
Proto především mládež se snažila o vybudování sportoviště, které by mělo přijatelnější parametry. Bylo vyhlédnuto místo vedle hasičky, kde býval lom na kámen, který byl postupně zasypáván. Členové Československého svazu mládeže (který byl v obci založen 20. 8. 1945) se rozhodli upravit toto prostranství tak, aby sloužilo sportovní činnosti. Po značném úsilí se svazákům podařilo vybudovat volejbalové hřiště a doskočiště k provozování atletických disciplín skoku do dálky, do výšky a případně hod koulí. Avšak o deset let později zemědělské družstvo se rozhodlo vystavět v těchto místech mostní váhu s kanceláří. Opět vznikl problém s vybudováním nového hřiště.

V té době byl preferován tradiční lední hokej, pro který byl místní rybník malý a hrávalo se často na cizích hřištích. Pro tento účel Místní národní výbor uvolnil zahrady nacházející se před budovou č. 7, která patřila k bývalému hostinci. (Zde již v době první republiky tehdejší majitel Karel Svoboda nechal postavit dřevěnou kuželnu, kde kratochvilští muži v letních měsících, při nedělním pivu si mohli zasportovat. Kluci pak měli zábavu při stavění kuželek. Kuželna zanikla po roce 1945). Na sklonku roku 1958, dne 11. prosince byl ustaven přípravný výbor TJ Sokol Kratochvilka, kterážto organizace v následujícím roce věnovala veškeré úsilí vybudování hřiště v uvedeném prostoru. Ve velmi krátkém čase byly vytrhány stromy, provedeno srovnání terénu, zbudovány mantinely i osvětlení a tím provedeny nutné přípravy pro vytvoření kluziště. Zimní sezóna proběhla úspěšně, v létě bylo hřiště využíváno pro volejbal a dětské hry. V roce 1960 bylo provedeno kolem hřiště oplocení. Na činnosti Sokola se významnou měrou podílelo Jednotné zemědělské družstvo, a to jak hmotně, tak i finančně zejména zásluhou jeho předsedy Vladimíra Smutného. Družstvo převzalo nad Sokolem patronát, což vedlo ke změně názvu TJ Sokol na TJ Družstevník Kratochvilka. Stalo se tak na členské schůzi dne 4. října 1960. Jako dar tělovýchovné jednotě věnovalo zemědělské družstvo kompletní hokejovou výstroj za 21 000 Kčs.
Za připomínku stojí, že to nebylo v historii první kluziště v obci. Již v zimní sezóně 1942-1943 bylo na Klínku, pozemku pronajatém od pana Jarolíma, to je v místě kde dnes stojí domy č. 129 a č. 134, nastříkáno kluziště, na kterém Hokejový klub Kratochvilka úspěšně sehrál na počátku roku 1943 několik zápasů. Předsedou klubu byl Josef Pružina z č. 42.

Hřiště před domem č. 7 bylo několik sezón v provozu, než se vyskytla další komplikace. V listopadu 1966 přišel přípis z Okresního národního výboru, který obsahoval zákaz provozu na hřišti z bezpečnostních důvodů. Důvodem byla krátká odstupová vzdálenost od transformátoru, kde je vysoké napětí. Hřiště bylo nadále využíváno na volejbal, případně na nohejbal. V roce 1971 bylo poprvé družstvo TJ Družstevník přihlášeno do soutěže ve volejbalu. Několikrát se zde konaly také hody, když na návsi byl uskladněn štěrk pro úpravu vozovek.
Tělocvičná jednota spolu s Místním národním výborem byla nucena vyhledat vhodné místo pro nové hřiště. Byl zvolen pozemek při cestě do Rosic za domy č. 129 a 134. S budováním bylo započato v roce 1968, kdy práce začaly úpravou terénu a výstavbou kabin. Osvětlení bylo instalováno v roce 1971, v letech 1985 až 1987 bylo vybudováno osvětlení výbojkové. Bývalé hřiště naproti mateřské školce bylo málo využíváno.

V prvé polovině roku 1998 iniciovala skupina mládeže vybudováni tenisového hřiště. Na popud Obecního úřadu ustavili Tenisový oddíl, jehož předsedou se stal Brázda František ml. Obecní úřad povolil vybudování hřiště v prostoru u silnice naproti OÚ v místech volejbalového hřiště, které časem zaniklo. Tenisový oddíl budoval hřiště svépomocí za přispění sponzorů. Obecní úřad poskytl finance na materiál pro oplocení. V červnu bylo započato s bagrováním s odvozem zeminy, poté byl navážen materiál na hrací plochu, v říjnu bylo stavěno oplocení a navezena antuka. Počátkem listopadu mohlo být dohotovené hřiště nalinkováno a poprvé na něm dne 8.11. byl hrán nohejbal. V roce 1999 přijal Tenisový klub svoje stanovy a na první schůzi byl zvolen výbor v jehož čele stál opět František Brázda ml. Dne 10. dubna 1999 Tenisový klub uspořádal oficiální slavnost otevření hřiště. Konala se soutěž v tenisu a nohejbalu. Od těchto dob, jak je určeno ve stanovách, slouží svému účelu ku prospěchu všem zájemcům o tento sport.

Z kroniky vypsal p. Karel Holoubek

 
Kalendář akcí
říjen 2023
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
FACEBOOK

MOBILNÍ ROZHLAS


MR Reg

GEOPORTÁL

BANNER2 

VYHLEDÁVÁNÍ V OBSAHU
VYHLEDÁVÁNÍ FIREM
KTS Ekologie s.r.o. – zajištění svozu a likvidace odpadů ve vaší obci

Rosicko banner 115x70 01

PARTNERSKÉ ODKAZY

Seznam partnerských odkazů mKAHAN   Jupigo 1

 

KralovstviKomety logo