Sto let od začátku světové války

Sto let od začátku světové války

První světová válka dosáhla do té doby nepoznaných rozměrů. Demonstrovala hrůzy moderní techniky zapojené do strategie ničení. Nasazení nových zbraní-tanků, letadel a stejně tak chemických bojových látek si vyžádalo desetitisíce lidských životů. Válka se také dotkla ve zvýšené míře civilního obyvatelstva, které trpělo zejména nedostatkem potravin.

Příčiny vypuknutí první světové války spočívaly v množství protichůdných zájmů a v napětí mezi evropskými mocnostmi. Tento stav byl způsoben hospodářskou rivalitou vedoucích průmyslových národů, bojem o suroviny a kapitálové trhy.

Touto válkou se poprvé rozšířilo bojiště z evropského prostoru do celého světa. Proti sobě stála následující mocenská uskupení: Trojspolek, který tvořila Německá říše, Rakousko-Uhersko a Itálie, dále se připojila Osmanská říše a Bulharsko. Protivníci se seskupili v Trojdohodě, tvořené Velkou Británií, Francií a Ruskem, k těmto státům se přidalo Srbsko, Belgie, Japonsko, později Itálie, dále Rumunsko, Portugalsko, USA, Řecko, Čína a většina latinskoamerických zemí.

Záminkou k první světové válce se stal sarajevský atentát, který spáchal 28. června 1914 srbský studen Gavrilo Princip na Rakousko-Uherského následníka trůnu Františka Ferdinanda a jeho ženu Žofii von Hohenberg, rozenou hraběnku Chotkovou. Při vyšetřování se zjistilo, že útok vycházel z velkosrbského národního hnutí podporovaného Ruskem. Vznikla krize mezi Rakousko-Uherskem a Srbskem, která vyústila ve vyhlášení války Srbsku. Stalo se tak 28. července 1914, čímž začala první světová válka. Ostatní evropské země začaly mobilizovat a původní lokální konflikt se záhy rozrostl do nebývalých rozměrů.

Také na Kratochvilce 28. července 1914 na pokyn starosty Jana Samsora obecní bubeník vybubnoval v 9 hodin večer všeobecnou mobilizaci. Všichni muži, kterých se týkala branná povinnost, museli narukovat ke svým útvarům.

Válka postupně těžce doléhala na obyvatele. Nedostávalo se potravin a vznikla neuvěřitelná bída. Zemědělské produkty musely být odváděny státu a k vlastní spotřebě byla ponechána jen malá odměřená část. K tomu účelu byla zřízena vyživovací komise, která určovala zásoby k ponechání a stanovila odvody pro stát. Dávky na osobu např. brambor, obilí apod. se v průběhu války snižovaly. Často přicházely domovní prohlídky, které zjišťovaly, zda nejsou některé potraviny zatajovány.

V komisi zastupoval starostu Leopold Pokorný, nechvalně zde působil komisař Musil z Neslovic. Lidé měli snahu potraviny ukrývat, vznikal černý trh, případně byly vyměňovány za nedostatkové zboží.

Nastaly také potíže s pitnou vodou. Benzín k pohonu čerpadla byl přidělován na zvláštní poukázky a byl značně nekvalitní. Vznikaly poruchy čerpadla a obec byla často bez vody. Byl také zrekvírován zvon z místní kapličky.

Válka zvláště dolehla na některé rodiny. Musel narukovat též starosta J. Samsor a hospodářství ponechat své ženě se třemi malými dětmi. Krutě byla postižena rodina Tribulova, kde po vyhlášení mobilizace zemřela manželka Jana Tribuly, který musel narukovat a doma k vedení hospodářství zůstaly děti-sedmnáctiletý Jan, patnáctiletý František a třináctiletá Anna. Jan musel v 18 letech rovněž narukovat a domů se nevrátil. Těžké chvíle dolehly také na rodinu Coufalovu.

Rovněž v hornictví byl zaveden tvrdý pracovní režim. Potravin bylo málo a těžká práce byla vyžadována i v neděli. Zameškal-li horník směnu, četník ho odvedl na 3-4 dny do vězení, které bylo v Zastávce. Strava tam byla mizerná a dotyčnému byla krácena mzda.

Po celé čtyři roky trvalo strádání obyvatel v zázemí a utrpení na frontách. První světová válka přinesla závažné politické změny a změnila mapu Evropy. Rozpadly se staré monarchie a vznikaly nové státy. Také Rakousko-Uhersko zaniklo a 28. října 1918 byla vyhlášena Československá republika.

Pro Zpravodaj připravil pan Karel Holoubek

 
Kalendář akcí
říjen 2023
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
FACEBOOK

MOBILNÍ ROZHLAS


MR Reg

GEOPORTÁL

BANNER2 

VYHLEDÁVÁNÍ V OBSAHU
VYHLEDÁVÁNÍ FIREM
KTS Ekologie s.r.o. – zajištění svozu a likvidace odpadů ve vaší obci

Rosicko banner 115x70 01

PARTNERSKÉ ODKAZY

Seznam partnerských odkazů mKAHAN   Jupigo 1

 

KralovstviKomety logo